Här kan du annonsera aktiviteter i Bygdegården Österslöv, men också på andra platser i trakten.

En kortfattad information skickas till webbredaktören som också sköter Facebook

                                                                                                2024                                                                        

 Januari            
 Februari Diakonikretsen har möte den 6 febr. kl. 14 i Bygdegården

Torsdagsträff den 29 febr. kl 12

Dans för barn i Bygdegården  den 28 febr. 
Gruppvis i 45 minuter mellan  
kl 17.00-21.00
     
 Mars Diakonikretsen har Årsmöte den 5 mars kl. 14  Bygdegården Torsdagsträff den 28 mars kl 12 med påskbord. Dans för barn i Bygdegården den 6, 13 och 20 mars. Gruppvis i 45 minuter mellan  
kl 17.00-21.00
Sitt och balansgympa
Se annons nedan.
 
ÅRSMÖTE!
Härmed kallas till årsmöte med Österslövs Bygdegårdsförening.
Årsmöte hålls med sedvanliga årsmötesförhandlingar den 18 mars kl. 19.00.
I Österslövsbygdegård. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20240308 och lämnas till Urban Gunnarh, urban.gunnar@bikab.net alternativt skickas till Österslövs bygdegård c/o U. Gunnarh Vivedalsvägen 9 29194 Kristianstad.
 
 April Diakonikretsen har möte den 2 april kl. 14 i Bygdegården Torsdagsträff den den 25 apri kl 12. Dans för barn i Bygdegården den 10, 17 och 24  april. Gruppvis i 45 minuter mellan  
kl 17.00-21.00
Prata om döden.
Se annons nedan.
   
 Maj Diakonikretsens damer åker på utfärd i egna bilar  till Broby hembygdspark den 14 maj kjl 11.30 Torsdagsträff den 30 maj kl 12 Dansuppvisning den 7 maj av barnen som dansat den 8 maj      
 Juni  

 

  .    
 Juli            
 Augusti   Prel. den 13 augusti blir det bussutfärd för Österslövs  pensionärer. Vi åker till Svarta berget med guidning och fm fika. Visning Kullaro. Lunch hos Helgas i Lönsboda.  Skånska vilt.  Em fika Fläder-gården Vinslöv.  Pris 250 kr.  
Arr. Diakonikretsen.
  Ev. kommer Cadillac band att underhålla någon dag i höst    
 September            
 Oktober Diakonikretsen har möte Torsdagsträff        
 November   Torsdagsträff        
 December

 


31 december.
Gott Nytt År!
       
   


Kolla också Facebook: https://www.facebook.com/osterslovsbygdegardkjalkestadsv1


Tillbaka till första sidan

 Uppdaterad 2024-03-06 ©