ÖSTERSLÖVS DIAKONIKRETS 100 ÅR 2023


En En av Diakonikretsens utfärder på 1950-talet. Fotot är taget  i Blekinge av Hilma Göransson.

Från vänster stående Sigrid Jeppsson f.d. Bostället , Yvonne Palm, Bertha Palm Nybodal,  Ester Svensson,
Hjalmar Palm Nybodal, okänd,
 något skymd Olof Svensson, Bertil Svensson och Birgit Jeppsson Haga.
Sittande: Per Olsson Kulladal med fru Ellen, Elna på Kämpagården, okänd. Längst fram Artur Göransson.
 


Tillbaka till första sidan

Uppdaterad 2024-05-30 ©