Bokning av lokalerna sker till Kerstin Isberg Österslöv. Tel: 073-821 09 42.

Prislista:
 

Sammanträden:    500 kr            
Helg. Fredag kl.16 - söndag kl.14            2000 kr             

Vardag

1000 kr
:          

Skoldisco

300 kr
           
 
Bord och stolar går ej längre att låna i Bygdegården! 
 


Specialpriser:
Organisationer, föreningar, studieförbund och studiecirklar som bedriver kurser som pågår
under längre tid eller har annan regelbunden verksamhet betalar hyra efter överrenskommelse.

Ordningsföreskrifter
Bygdegården har sophämtning men soporna måste vara sorterade.
Lämnas soporna osorterade är Bygdegårdsföreningen nödsakad att ta ut en avgift.

Skador på byggnaden, inventarier, glas  och porslin skall anmälas till Elisabeth Andersson tel: 044-22 71 13.
Vid skada debiteras en avgift som skall täcka reparationen eller ersättning av skadat gods.

Bord och stolar skall var återställda och golven sopade när man lämnar lokalen.

Styrelsen
Ordförande: Barbro Palm, Håstadsvägen 291 94 Kristianstad. Tel: 044-22 60 31, 0705-62 60 31
Kontakta Barbro vid annonsering på denna hemsida inför en aktivitet eller skicka annonsen direkt till webbredaktören.
E-post: barbrozerny@telia.com

Kassör och sekreterare: Elizabeth Andersson, Arkelstorpsvägen 34.  Tel: 044-22 71 13.

E-post till webbredaktören

Sidorna skapade av YPL text & bild © inkl. foto.

Tillbaka till första sidan

 Uppdaterad 2021-07-31