Cadilack band den 6 juli kl 19. Se Facebook. Beställ biljetter.
Diakonikretsen har utfärd för Österslövs pensionärer den13 august.

Till nästa sida!       Design Y Palm Lundström         Webbredaktör          Facebook: https://www.facebook.com/osterslovsbygdegardkjalkestadsv17/

 Uppdaterad 2024-05-31 ©