Bygdegårdens historia kan läsas i Villands härads hembygdsförenings årsbok 2010. Texten finns också här på denna hemsida som en PDF-fil. 14 sidor i A5 format.

Skolan som byggdes 1840 och som senare blev Österslövs Bygdegård ersatte en skola öster om kyrkan som byggts på 1700-talet och som revs 1822.

Läs PDF-fil

Till höger en manipulerad bild som visar var skolan på 1700-talet låg i förhållande till kyrkan och Österslövs Bygdegård. I dag är det åker där 1700-tals skolan och omgivande byggnader låg.

Vägen förbi kyrkan är vägen Kristianstad - Arkelstorp. Vägen snett upp mot höger (öster) är Kjälkestadsvägen mot Kiaby.
 

 


Tillbaka till första sidan

Uppdaterad 2021-07-31 ©